Arbetsgivarverkets mentorprogram - erfarenheter som berikar Sverige

Arbetsgivarverkets mentorprogram ger statliga myndigheter en möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt är programmet ett sätt för nyanlända att lära sig mer om statens verksamhet och utveckla sitt kontaktnät i Sverige.

Foto på diplomutdelning, Ia Envall, Sarkis Dekermenjian och Eva Liedström Adler.

I programmet ges ett antal myndigheter möjlighet att delta med två mentorer. För mentorerna inleds uppdraget med en utbildning som har tagits fram specifikt för programmet. I uppdraget som mentor ingår att träffa sin adept en gång per månad under de sex månader då programmet pågår. Därutöver hålls tre obligatoriska träffar för alla mentorer och adepter.

Mentorns uppgift är framför allt att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen. Syftet med mentorprogrammet är inte att ge adepten jobb, utan att förmedla en inblick i hur det är att arbeta i svensk statsförvaltning.

Adepterna kommer från arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund.

Under hösten 2016 och våren 2017 har en pilotomgång av Mentorprogrammet genomförts. Hösten 2017 körs två nya program, ett i Stockholm och ett i Östergötland.