Arbetsgivarverkets mentorprogram - erfarenheter som berikar Sverige

Arbetsgivarverkets mentorprogram ger statliga myndigheter en möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt är programmet ett sätt för nyanlända att lära sig mer om statens verksamhet och utveckla sitt kontaktnät i Sverige.

I programmet ges statligt anställda möjlighet att under ett halvår vara mentor åt nyanlända akademiker. Adepterna kommer från arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund.

Vad innebär det att vara mentor?

Uppdraget som mentor är viktigt. Mentorerna är under sex månader ett stöd för en nyanländ akademiker. Uppgiften blir att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen.

Mentoruppdraget är en möjlighet att utveckla sin förmåga att leda andra men också att stärka sin personliga kompetens. Mentorutbildningen ger kunskap om ett coachande förhållningssätt och interkulturell kompetens som vi tror kommer vara användbara färdigheter i ett mer mångkulturellt arbetsliv. Som mentor lär man känna människor från andra kulturer och skapar ett större kontaktnät - mentorprogrammet blir på så sätt en plattform för nya nätverk men också erfarenhetsutbyte med andra mentorer.

Mentoruppdraget genomförs på arbetstid. Att vara mentor innebär ett engagemang som man under sex månader förbinder sig att fullfölja. 

I uppdraget ingår:

  • en tvådagars utbildning i internatform
  • tre träffar med övriga deltagare
  • att du träffar din adept minst en gång i månaden under två timmar

2018-2019 i Stockholm

I september 2018 till februari 2019 pågår en omgång av mentorprogrammet i Stockholm.

Under hösten 2016 och våren 2017 genomfördes en pilotomgång av Mentorprogrammet.

Hösten 2017 kördes två program, ett i Stockholm och ett i Östergötland, som avslutades i februari 2018.

I mars 2018 inleddes tre nya program, ett i Uppsala, ett i Jönköping och ett i Östergötland. De avslutades i augusti 2018.

Se vilka myndigheter som deltar och har deltagit i mentorprogrammet.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Elisabeth Sandin via e-post: elisabeth.sandin@arbetsgivarverket.se

Fem snabba om mentorprogrammet

  • Programmet har hittills utbildat 126 mentorer från 41 myndigheter.
  • Kriminalvården och Skatteverket är de myndigheter som skickat flest medarbetare till programmet, 11 respektive 10.
  • Just nu pågår fjärde omgången, ny etapp planeras till våren 2019.
  • Programmet ger nyanlända möjlighet att utveckla sitt kontaktnät och lära mer om statens verksamhet.
  • Mentorprogrammet ger statliga myndigheter möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet.

Lyssna på Samira och Jonas i Arbetsgivarpodden

Korta vägen

"Korta vägen" är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Syftet är att tillvarata kompetenser och ge nyanlända akademiker en snabbare väg in på arbetsmarknaden.