Medlemsanpassade utbildningar

Arbetsgivarverket erbjuder förutom de öppna schemalagda utbildningarna också anpassade utbildningar för enskilda medlemmar.

På våra medlemsanpassade utbildningar försöker vi så långt det går att anpassa innehållet efter medlemmens behov och önskemål.

Den stora efterfrågan på Arbetsgivarverkets medverkan i olika former av stöd gör att möjligheten till medverkan alltid måste bedömas från fall till fall och med god framförhållning. För att bättre kunna samordna och prioritera olika behov av stöd i utbildningsinsatser, behöver vi därför veta om du behöver vårt stöd i god tid.

Intresseanmälan

Här skickar du som är utsedd medlemsföreträdare in önskemål om anpassade utbildningsinsatser (se länk nedan). För utbildning under hösten 2018 behöver vi få din intresseanmälan senast den 18 maj 2018.  För utbildning under våren 2019 behöver vi få in din intresseanmälan senast den 16 november 2018. Önskemål som kommer in efter detta datum hanteras löpande och efter principen "först-till-kvarn". Klicka på länken nedan för att göra din intresseanmälan.

Intresseanmälan om medlemsanpassad utbildning

Kontakta oss gärna

Har du frågor om de medlemsanpassade utbildningarna, kontakta din rådgivare eller utbildningsansvarig Pia Blad på telefon 08-700 13 47 eller e-post: pia.blad@arbetsgivarverket.se.

Exempel på medlemsanpassade utbildningar

Arbetsgivarpolitik

Den statliga arbetsgivarpolitiken och arbetsgivarrollen i ledarskapet

Chef i staten

Arbetsrätt och anställningsvillkor

Arbetsrätt och anställningsvillkor

Arbetsmiljö, sjuklön och rehabilitering

URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

Lönebildning

Lokal lönepolitik och lönesättning

BESTA - befattningsklassificering för statistik