Utbildningar och program

Arbetsgivarverkets utbildningar riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i arbetsgivarfrågor. Vi erbjuder bland annat utbildningar inom kärnområdena arbetsrätt, anställningsvillkor och lönebildning.

Arbetsgivarverket erbjuder öppna schemalagda utbildningar men också medlemsanpassade utbildningar för medlemmar, där innehållet anpassas efter behov och önskemål. Syftet med våra utbildningar är att stärka arbetsgivarföreträdare i deras roll som arbetsgivare.

Mer information om våra utbildningar hittar du i menyn till höger. Aktuella datum för de olika utbildningarna och möjlighet att anmäla sig till utbildningarna finns i vår Kalender.

Kontakta utbildningssansvarig Pia Blad, telefon 08-700 13 47, e-post: anmalan@arbetsgivarverket.se om det är något du undrar över.

Utvecklingsprogram: Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan 2016-2017

Aktivitetsserien är en del i projektet Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan och syftar till att utveckla medarbetarskapet hos Arbetsgivarverkets medlemmar och i staten som helhet genom arbetsgivarsamverkan.