Utbildningsmoduler i arbetsgivarfrågor

Här hittar du olika utbildningsmoduler (powerpoint-presentationer) att använda vid utveckling och introduktion av ledare i olika arbetsgivarfrågor. Utbildningsstödet består av fem olika moduler.

Samtliga presentationer innehåller ett talarmanus. Till vissa moduler finns också tips på diskussionsfrågor och hänvisningar till annat stödmaterial. De olika modulerna är:

 • Arbetsmiljö
 • Inkluderande synsätt - en strategi för mångfald i staten
 • Anställningsvillkor i staten
 • Grundläggande arbetsrätt
 • Sjukfrånvaro och rehabilitering

TIPS: när du skriver ut bilderna - välj att skriva ut bilderna som anteckningssidor för att få med talarmanuset.

Svårt att öppna en powerpoint?

Om du inte kan öppna en powerpointfil kan du prova att öppna den i annan webbläsare (chrome). Du kan också spara ned den genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som. Därefter kan du öppna den på din dator.

 

Arbetsmiljö

Utbildningsmodulen innehåller bland annat följande delar:

 • Arbetsmiljön i statlig sektor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning
 • Ansvar

Ladda ner materialet här

OBS: om du inte kan öppna filen så kan du prova att spara ned den genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.

Till modulen finns tre rapporter som beskriver olika delar av arbetsmiljöarbetet:

 • Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet
 • Uppmuntra hälsa och motverka ohälsa
 • Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningsmodulen innehåller också ett diskussionsmaterial om psykosocial arbetsmiljö som tagits fram av medlemmar i Arbetsgivarverkets arbetsmiljö- och rehabiliteringsnätverk. Materialet består av åtta case som utgår från olika psykosociala arbetsmiljöproblem.

Konflikt på arbetsplatsen (PowerPoint-dokument, 265 kB)

Bilolycka (PowerPoint-dokument, 264 kB)

Hög arbetsbelastning, individ (PowerPoint-dokument, 264 kB)

Hög arbetsbelastning, grupp (PowerPoint-dokument, 266 kB)

Dåligt resultat i medarbetarundersökning (PowerPoint-dokument, 266 kB)

Sjukskrivning på grund av utmattningsdepression (PowerPoint-dokument, 271 kB)

Hot via sociala medier (PowerPoint-dokument, 265 kB)

Stressad doktorand (PowerPoint-dokument, 269 kB)

Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten

Kontakta din rådgivare på Arbetsgivarverket, e-post: medlem@arbetsgivarverket.se om du har frågor eller synpunkter om modulen.

Utbildningsmodulen innehåller bland annat följande delar:

 • Gemensamt förhållningssätt
 • Strategiska ställningstaganden

Ladda ner materialet här

OBS: om du inte kan öppna filen så kan du prova att spara ned den genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.

Anställningsvillkor i staten

Kontakta Yasmine Trolle om du har frågor eller synpunkter om modulen, tel 08-700 14 53 eller e-post: yasmine.trolle@arbetsgivarverket.se

Utbildningsmodulen innehåller bland annat följande delar:

 • Ledigheter/löneavdrag
 • Arbetstid
 • Sjukfrånvaro
 • Enskilda överenskommelser

Ladda ner materialet här

OBS: om du inte kan öppna filen så kan du prova att spara ned den genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.

Grundläggande arbetsrätt

Kontakta Hanna schmidtom du har frågor eller synpunkter om modulen, tel 08-700 13 00 eller e-post: hanna.schmidt@arbetsgivarverket.se

Utbildningsmodulen innehåller bland annat följande delar:

 • MBL
 • Samverkansavtal
 • Att anställa
 • Diskriminering

Ladda ner materialet här

OBS: om du inte kan öppna filen så kan du prova att spara ned den genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Kontakta Hanna Larsson om du har frågor eller synpunkter om modulen, tel 08-700 13 00 eller e-post: hanna.larsson@arbetsgivarverket.se

Utbildningsmodulen innehåller bland annat följande delar:

 • Rätten till sjuklön
 • Kostnad för sjukfrånvaro
 • Rehabiliteringsåtgärder
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Ladda ner materialet här

OBS: om du inte kan öppna filen så kan du prova att spara ned den genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.

Utbildningsmodulen innehåller också en processbeskrivning av rehabilitering som tagits fram av medlemmar i Arbetsgivarverkets arbetsmiljö- och rehabiliteringsnätverk.

Ladda ner materialet här

OBS: om du inte kan öppna filen så kan du prova att spara ned den genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som.

Kontakta oss

Har du frågor om Arbetsgivarverkets utbildningar eller övriga aktiviteter - kontakta gärna vår koordinator Pia Blad på tel: 08-700 13 47 eller e-post: pia.blad@arbetsgivarverket.se

Svårt att öppna en powerpoint?

Om du inte kan öppna en powerpointfil kan du prova att öppna den i annan webbläsare (chrome). Du kan också spara ned den genom att högerklicka på länken och välja Spara mål som. Därefter kan du öppna den på din dator.