Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om statistiken.

Skräddarsydd statistik

Som medlem har du möjlighet att beställa "skräddarsydd" lönestatistik ur Arbetsgivarverkets statistikdatabas. Detta görs på uppdragsbasis och mot avgift.

Har du frågor om skräddarsydd statistik, kontakta:

Malin Sundeby, tel 08-700 13 19, e-post malin.sundeby@arbetsgivarverket.se

Statistiknätverk

Statistiknätverken är till för medlemmar som är intresserade av ett mer fördjupat samarbete i frågor som rör till exempel lönestatistiken. Arbetsgivarverket kan medverka både vid bildandet av ett statistiknätverk och med att ta fram uppgifter som nätverket efterfrågar.

Har du frågor om statistiknätverk, kontakta:

Malin Sundeby, tel 08-700 13 19, e-post malin.sundeby@arbetsgivarverket.se Youn Hee Pernling, tel: 08-700 13 17, e-post youn-hee.pernling@arbetsgivarverket.se

Övriga kontaktuppgifter

Har du frågor om lönestatistik, kontakta:

Anna-Karin Jakobsson, tel 08-700 14 22, e-post: anna-karin.jakobsson@arbetsgivarverket.se

Har du frågor om BESTA, kontakta:

Youn Hee Pernling, tel: 08-700 13 17, e-post youn-hee.pernling@arbetsgivarverket.se Ann-Louise Algotsson-Ljunglöf, tel: 08-700 14 50, e-post: ann-louise.algotsson@arbetsgivarverket.se

Har du frågor om löneanalysprogram, kontakta:

Anna-Karin Jakobsson, tel 08-700 14 22, e-post: anna-karin.jakobsson@arbetsgivarverket.se

Har du frågor om tidsanvändningsstatistik, kontakta:

Ann-Louise Algotsson-Ljunglöf, tel: 08-700 14 50, e-post: ann-louise.algotsson@arbetsgivarverket.se

Har du frågor om inlämning/granskning av statistik, kontakta:

Anna-Karin Jakobsson, tel 08-700 14 22, e-post: anna-karin.jakobsson@arbetsgivarverket.se

Har du frågor om löneutvecklingsrapport, kontakta:

Malin Sundeby, tel: 08-700 13 19, e-post: malin.sundeby@arbetsgivarverket.se Youn Hee Pernling, tel: 08-700 13 17, e-post youn-hee.pernling@arbetsgivarverket.se