Inlämning och granskning av statistik

Arbetsgivarverkets system för inlämning och granskning av statistik är ett webbaserat system där alla medlemmar varje år lämnar in löne- och tidsanvändningsstatistik.

Den inrapporterade statistiken analyseras och används som underlag bland annat i förhandlingsarbetet och för att kunna återrapportera till medlemmarna.

För lönestatistiken finns ett webbaserat inlämnings- och granskningssystem för återkoppling av det inlämnade materialet med möjlighet att rätta eventuella felaktigheter. I systemet finns också en modul där alla medlemmar ska svara på några kompletterande frågor om inlämnade löneuppgifter.

Inför varje insamling får medlemmar information och anvisningar om hur detta går till.