Inlämning och granskning av statistik

Arbetsgivarverkets system för inlämning och granskning av statistik är ett webbaserat system där alla medlemmar varje år lämnar in löne- och tidsanvändningsstatistik.

Den inrapporterade statistiken analyseras och används som underlag bland annat i förhandlingsarbetet och för att kunna återrapportera till medlemmarna.

För lönestatistiken finns ett webbaserat inlämnings- och granskningssystem för återkoppling av det inlämnade materialet med möjlighet att rätta eventuella felaktigheter. I systemet finns också en modul där alla medlemmar ska svara på några kompletterande frågor om inlämnade löneuppgifter.

Inför varje insamling får medlemmar information och anvisningar om hur detta går till.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om statistiken.

Frågor om BESTA: besta@arbetsgivarverket.se 

Frågor om Analyskraft: analyskraft@arbetsgivarverket.se  

Andra frågor om statistiken: statistik@arbetsgivarverket.se