Statistik

Arbetsgivarverket producerar och analyserar lönestatistik och tidsanvändningsstatistik. På de här sidorna kan du som är medlem bland annat läsa mer om statistiken, ladda ner tabeller och diagram på aktuell lönestatistik samt beställa löneanalysprogrammet.

Lönestatistik

Arbetsgivarverket producerar statistik över löner för anställda inom det statliga avtalsområdet. Statistiken är partsgemensam med de fackliga organisationerna OFR, Saco-S och Seko. Statistiken bygger på klassificeringssystemet BESTA och används bland annat som underlag för analyser och beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar.

För Arbetsgivarverkets medlemmar är det obligatoriskt att lämna in underlag till statistiken.

Alla medlemmar får tillgång till lönestatistiken genom bland annat presentationer av den senaste lönestatistiken, jämförelsetabeller till löneanalysprogrammet och löneutvecklingsrapporter.

Tidsanvändningsstatistik

Arbetsgivarverket producerar också tidsanvändningsstatistik för det statliga området. Tidsanvändningsstatistiken visar hur den fastställda arbetstiden fördelas på arbetad tid och olika typer av frånvaro och avser ett helt kalenderår.

Deltagande i tidsanvändningsstatistiken är frivilligt för Arbetsgivarverkets medlemmar.

Som medlem får du del av tidsanvändningsstatistiken genom en årlig återrapportering av statistik för den egna myndigheten samt referensdata.