Reviderade skrifter om ledighet, semester och föräldraledighet

Nu finns uppdaterade versioner av de tre populära skrifterna om ledighet, semester och föräldraledighet att ladda ned från vår webbplats.

Skrifterna är en vägledning för dig som arbetsgivare och tänkta att vara ett stöd och ett hjälpmedel i frågor kring semester, ledighet och föräldraledighet.

 Skrifter om semester, ledighet och föräldraledighet

Ladda ned skrifterna:

Om ledighet - en vägledning för dig som arbetsgivare

Om semester - en vägledning för dig som arbetsgivare

Om föräldraledighet - en vägledning för dig som arbetsgivare