Nätverk för myndigheter som omlokaliseras

Arbetsgivarverket har startat ett nätverk för de myndigheter som förra veckan fick beslut om omlokalisering.

- Förutom att vara ett forum för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte är syftet med nätverket att bidra till en förstärkt samordning och utveckling av de arbetsgivarpolitiska frågor som en omlokalisering aktualiserar, säger Åsa Krook, chef för Arbetsgivarutveckling.

Den första nätverksträffen hölls den 23 januari och nästa träff planeras äga rum den 23 februari.