Gör ett medskick till medlemsråden!

Nu är samrådsforumet återigen öppet för dialog och kommentarer inför medlemsrådens möte i nästa vecka. Välkommen att samverka! Du hittar ditt forum på www.arbetsgivarverket.se/forum

Som medlemsföreträdare har du tillgång till din sektors forum. Samrådsforumet har tagits fram för att förenkla och förstärka besluts- och inflytandestrukturen i medlemsorganisationen och bidra till att stärka ledamöternas möjlighet att representera sin sektor i medlemsråden.

Lite längre ner på sidan finns länkar till forumet och till en kort lathund hur du gör och hur det funkar. Det finns också en tidigare medlemsnyhet om forumet - läs den gärna om du inte redan gjort det.

Forumet öppnas för dialog cirka en vecka innan varje medlemrådsmöte i samband med att dagordningen skickas till medlemsrådsledamöterna. Forumet stängs ner efter sista medlemsrådets möte.