Uppdaterade arbetstider för 2018

Nu finns uppdaterade filer och tabeller kring arbetstider för 2018. Du hittar informationen i Arbetsgivarguiden/Pågående anställning/Arbetstid.

OBS att ett litet räknefel hade smugit sig in i filen "Brutto årsarbetstid 2018 (excel)". Det är nu rättat.

Brutto årsarbetstid 2018 (excel)