Ny information om totalförsvarsplanering

I takt med att många myndigheter nu fått i uppdrag av regeringen att återuppta sin planering för totalförsvaret finns ny information om totalförsvarsplanering på våra webbsidor.

På webbsidorna finns stöd och information i form av länkar till lagar, förordningar, avtal och powerpointmaterial. Här finns också en FAQ där vi sammanställt några av de vanligaste frågorna och svar på dessa.

Totalförsvarsplanering