Inloggningen tas bort på ett flertal webbsidor

Arbetsgivarverket har under våren påbörjat ett arbete där vi öppnar upp flera av de inloggningsskyddade sidorna som finns på webbplatsen. Syftet är att göra materialet tillgängligt och användbart för fler.

Merparten av innehållet på Arbetsgivarverkets webbplats är öppet för alla. De webbsidor som är inloggningsskyddade finns under ingången Medlem och för att ta del av informationen på de inloggningsskyddade sidorna behöver användarna inloggningsuppgifter.

Under våren har vi öppnat upp flera av dessa inloggningsskyddade sidor, det gäller till exempel medlemsnyheter och utbildningsmoduler för chefsutveckling. Sedan tidigare har sidorna för aktuella förhandlingar varit öppna för alla. Detta har vi gjort för att göra det smidigare för medlemmarna att komma åt informationen utan att logga in och dessutom göra materialet tillgängligt för fler som behöver stöd i sin roll som arbetsgivare.

Under hösten kommer vi också att öppna upp de inloggningsskyddade sidorna som finns under Arbetsgivarguiden.

De webbsidor som fortsättningsvis kommer att vara inloggningsskyddade är de sidor där vi samlar arbetsmaterial knutet till olika utvecklingsprogram/nätverk samt statistik (tidsanvändnings- och lönestatistik). Vi kommer också att behålla inloggningen till de webbsidor där olika möteshandlingar finns (för medlemsråd och sektorer) samt till de olika samrådsforumen. De sidor som fortfarande är inloggningsskyddade sidor markeras med ett stängt hänglås i menyn.