Arbetsgivarverkets årliga medlemsundersökning - din möjlighet att påverka

Snart är det dags för den årliga medlemsundersökningen där medlemschef tillsammans med medlemsföreträdare bidrar till den fortsatta utvecklingen av medlemsorganisationen. Årets enkät skickas till varje medlemschef 23 oktober och vi behöver ert samlade svar 20 november.

Genom den arbetsgivarpolitiska delegeringen har myndighetscheferna i uppdrag att styra och utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. Ett instrument i uppföljningen av delegeringen är regeringens analys av medlemsundersökningens resultat. För att få en så heltäckande bild som möjligt från varje medlem är det viktigt att medlemschef och medlemsföreträdare svarar på enkäten tillsammans.

Medlemsundersökning 2017

Undersökningen består av en webbenkät och en fördjupande del. Webbenkäten består av 12 frågor som fokuserar på Arbetsgivarverkets uppdrag som medlemsorganisation och uppföljning av strategin för de statliga arbetsgivarna. Utifrån enkätens resultat fördjupas sedan ett antal frågeställningar. Den fördjupade delen av undersökningen genomförs i januari 2018.

Var med och påverka! För att kunna uppfylla våra återrapporteringskrav till regeringen, men också för att fortsätta att driva utvecklingen av Arbetsgivarverket och vår gemensamma arbetsgivarpolitik, behöver vi era svar.

Mer information

Har du några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Helene Bryskhe, e-post: helene.bryskhe@arbetsgivarverket.se