Arbetsgivarguiden har fått ny plats, nytt utseende och öppnas för alla arbetsgivarföreträdare

Förra veckan lanserades de nya webbsidorna Ledare i staten. Nu flyttar vi också in Arbetsgivarguiden under de nya webbsidorna.

Förutom att Arbetsgivarguiden delvis har bytt utseende har den också öppnats upp och det behövs alltså inte längre någon inloggning för att ta del av informationen. Syftet är att göra materialet tillgängligt och användbart för alla statliga arbetsgivarföreträdare i rollen som arbetsgivare.

Arbetsgivarguiden är den första ingången och kanalen för informationssökning i arbetsgivarfrågor som rör den statliga arbetsgivarpolitiken.

Innehållet förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen av arbetsgivarpolitiken.

Här hittar du nya Arbetsgivarguiden: www.arbetsgivarverket.se/agguiden