Stärka banden för vissa kompetenser till statlig verksamhet

Syftet med projektet är att stärka den statliga kompetensförsörjningen genom att analysera och identifiera kompetensområden där det idag eller i framtiden finns en verksamhetskritisk brist.