Mer om programmet

Mentorprogrammet är ett medlemsinitiativ inom ramen för den arbetsgivarpolitiska strategin.

Genom att delta i ett mentorprogram för statliga arbetsgivare och nyanlända akademiker bidrar din organisation till att underlätta de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället.

Programmet är också en möjlighet för din verksamhet att skaffa kunskap om nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet.

För att få adepter till mentorprogrammet samarbetar Arbetsgivarverket med Korta vägen. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund.

Vad innebär det att vara mentor?

Uppdraget som mentor är viktigt. Mentorerna är under sex månader ett stöd för en nyanländ akademiker. Uppgiften blir att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen.

Mentoruppdraget är en möjlighet att utveckla sin förmåga att leda andra men också att stärka sin personliga kompetens. Mentorutbildningen ger kunskap om ett coachande förhållningssätt och interkulturell kompetens som vi tror kommer vara användbara färdigheter i ett mer mångkulturellt arbetsliv. Som mentor lär man känna människor från andra kulturer och skapar ett större kontaktnät - mentorprogrammet blir på så sätt en plattform för nya nätverk men också erfarenhetsutbyte med andra mentorer.

Mentoruppdraget genomförs på arbetstid. Att vara mentor innebär ett engagemang som man under sex månader förbinder sig att fullfölja. 

I uppdraget ingår:

  • en tvådagars utbildning i internatform
  • tre träffar med övriga deltagare
  • att du träffar din adept minst en gång i månaden under två timmar