Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan 2017-2018

Omgång tre av aktivitetsserien "Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan" pågår 2017-2018. Seriens syfte är att utveckla medarbetarskapet hos Arbetsgivarverkets medlemmar och i staten som helhet genom arbetsgivarsamverkan.

Arbetsgivarverkets medlemmar vill ha ett aktivt medarbetarskap. Som stöd för detta arrangerar Arbetsgivarverket nu för tredje gången aktivitetsserien Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan

Aktiviteten är ett led i arbetet med att realisera strategin för de statliga arbetsgivarna och delstrategin "Vi utvecklar ett aktivt medarbetarskap". Mer information om övriga aktiviteter och mål inom det strategiska projektet Medarbetarskap finns på webbsidorna Medarbetarskap.

Fyra träffar

Aktivitetsserien består av fyra träffar om fyra halvdagar under ett års tid:

  • 23 maj 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klara strand, Stockholm
  • 26 oktober 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klara strand, Stockholm 
  • 15 februari 2018, Clarion Sign Hotel, Stockholm
  • 14 juni 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klara strand, Stockholm

Åtagande för deltagande verksamheter

Aktiviteten bygger på kontinuitet och förutsätter därför närvaro av samma personer vid samtliga träffar, samt ett uppdrag att parallellt driva arbete kring medarbetarskap i den egna verksamheten mellan träffarna. Aktiviteten ställer stora krav på eget aktivt deltagande och medverkande verksamheter behöver ha ett särskilt intresse för att utveckla medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan.

Arbetsmaterial