En gemensam vision

I en omvärld med hög förändringstakt är visionen en ledstjärna som visar vart vi som statliga arbetsgivare är på väg. Vår gemensamma vision ger en bild av ett framtida önskvärt tillstånd, den tar ut riktningen och är hållbar över tid.

Visionen för medlemsorganisationen:

"Arbetsgivare för framtiden – statens kompetens utvecklar samhället"

Vår vision: Arbetsgivare för framtiden - statens kompetens utvecklar samhället

Statliga arbetsgivare har många likheter, men de skiljer sig också åt vad gäller till exempel storlek och verksamhet. Gemensamt för alla är dock målet att bidra till en positiv samhällsutveckling. En väl fungerande stat är avgörande för ett lands utveckling och här är statsförvaltning en viktig funktion för övriga samhällssektorer och för Sveriges tillväxt och ekonomiska utveckling.

Det viktiga samhällsuppdraget gör att statliga arbetsgivare kan attrahera den kompetens som gör det möjligt att uppnå visionen.