Strategi för de statliga arbetsgivarna

Den strategi som gäller från 2016 är en fortsättning på, men också en utveckling av det strategiska arbete vi drivit sedan den första strategin togs fram 2007. Det nya är att vi nu har en gemensam vision som visar vår långsiktiga riktning.

Förändringstakten har varit hög inom de statliga verksamheterna de senaste åren och kraven på utveckling, effektivisering och rationaliseringar är fortsatt höga även de kommande åren.

Ett led i att tillsammans utveckla och kraftsamla kring den statliga arbetsgivarpolitiken är strategin för de statliga arbetsgivarna. Genom att vi som statliga arbetsgivare ställer oss bakom strategin åtar vi oss också att gemensamt arbeta mot dess intentioner.

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken är ett stöd för chefer på alla nivåer i arbetet med att utveckla och skapa effektiva statliga verksamheter. För dig som myndighetschef och bärare av den statliga arbetsgivarpolitiken, utgör strategin ett av flera verktyg för den verksamhetsstyrning du bedriver tillsammans med din ledningsgrupp. Genom att omsätta strategin i aktiviteter och åtgärder leder den mot utveckling och innovation, attraktivitet och ett gott ledarskap.

Den strategi som börjar gälla 2016 är en fortsättning på, men också en utveckling av det strategiska arbete vi drivit sedan den första strategin togs fram 2007. Det nya är att vi nu dessutom har en gemensam vision som visar vår långsiktiga riktning.