Arbetsgivardagen 2017

Här kan du ta del av Arbetsgivardagen 2017 i form av länkar till filmer och nyheter.

Filmer från dagen

Ledarskapet i en föränderlig tid

Paneldiskussion med Annina Kuylenstierna (projektledare för Ledare i staten), Tony Malmborg (tf generaldirektör, Statskontoret), Thomas Carlzon (landshövding, Länsstyrelsen i  Kalmar län) och Ann-Sofie Henriksson (förbundschef, Medborgarskolan).

Förvaltningspolitiskt seminarium

Regeringens förvaltningspolitiska seminarium med civilminister Ardalan Shekarabi.

Övriga filmer

Se också filmerna med våra gästföreläsare (inloggning krävs)

Nyheter från dagen

Arbetsgivardagen tog helhetsgrepp på ledarskapet i en föränderlig tid

Inbjudan: Arbetsgivardagen 2017

Arbetsgivardagen 2018

Arbetsgivardagen var 2017 ett exklusivt arrangemang för dig som är högsta chef för medlem i Arbetsgivarverket. Till Arbetsgivardagen 2018 kommer både medlemschef och medlemsföreträdare att bjudas in. Datum för Arbetsgivardagen 2018 blir onsdagen den 14 november.

Om Arbetsgivardagen

Arbetsgivarkollegiet är Arbetsgivarverkets högsta beslutande organ. Ledamöter är alla högsta chefer för Arbetsgivarverkets medlemmar. Kollegiets årsmöte, som hålls i samband med Arbetsgivardagen, beslutar om verksamhetens inriktning och lägger fast grunden för de statliga arbetsgivarnas gemensamma agerande.