Pilot- och referensgrupper

I Analyskraft-projektet finns det en intern referensgrupp på Arbetsgivarverket. Den gruppen har funnits med under kravprocessen och är nu aktiva testare/referenter i utvecklingsfasen.

Eftersom verktyget ska användas och är till för medlemmarna i Arbetsgivarverket är kontakt med medlemmar och arbete med att fånga upp lokala behov en stor del av kunskapsinhämtning. Två pilotgrupper kommer att vara de första användarna av Analyskraft för att säkerställa att verktyget är redo för att implementeras i medlemsorganisationen.

Pilotgrupp 1 startade i mars och pilotgrupp 2 startade i juni.