Löneanalys

När du ska göra en löneanalys är det viktigt att analysen utgår utifrån verksamhetens mål och lönepolitik.

Inledningsvis vid arbete med löneanalys är det viktigt att bestämma vad som är viktigt att analysera utifrån verksamhetens mål och lönepolitik. Alla löne- och personaluppgifter finns i lokala system hos medlemmen, det gäller att inkludera relevant information.

När analys av löner görs är det bra att använda mått som visar på lönefördelningen inom en grupp eller verksamhet. Arbetsgivarverkets statistik är uppbyggd utifrån måtten: median, kvartiler och percentiler. Rekommendationen är att inte fokusera på medelvärde, eftersom medelvärden påverkas starkt av extremvärden, det vill säga en mycket hög eller mycket låg lön och därför oftast inte är representativt för verksamhetens löner.

En lönebild är en bild av en verksamhets, eller delar av en verksamhets, löner. Det finns inget facit för hur en lönebild ska se ut. I 6 § punkt 3 RALS-avtalen står det att "Arbetsgivaren ska även presentera en bild av löneläget och lönespridningen

Kontakt

Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta oss gärna via e-post: analyskraft@arbetsgivarverket.se

Om ni byter lokal administratör glöm inte att meddela oss via e-post:
analyskraft@arbetsgivarverket.se