Analyskraft

Välkommen till Arbetsgivarverkets webbaserade löneanalysverktyg Analyskraft!

Analyskraft är ett modernt och kraftfullt analysstöd och ska:

  • bidra till effektiv lönebildning inom det statliga avtalsområdet
  • utveckla lokala lönebildningsprocessen enligt intentionerna i de centrala avtalen

Analyskraft används för att studera och analysera löner i den egna verksamheten men också för att på olika sätt ställa den egna lönestatistiken i relation till övrig relevant referensstatistik. Vidare är Analyskraft ett stöd i förberedandet, genomförandet och uppföljningen av den lokala lönerevisionen samt innehåller en funktion för att, som en del i lönebildningsprocessen, analysera skillnader i lön mellan kvinnor och män enligt metodstödet BESTA-vägen och de krav som diskrimineringslagen ställer.

Kontakt

Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta oss gärna via e-post: analyskraft@arbetsgivarverket.se

Om ni byter lokal administratör glöm inte att meddela oss via e-post:
analyskraft@arbetsgivarverket.se