Tillitsinitiativet

Här samlar vi material som rör tillitsbaserad styrning och ledning i statlig verksamhet. Tanken är att du som är ledare i staten ska få stöd i att utöva ett ledarskap baserat på tillit.

Här hittar du till exempel webbinarier och intervjuer med myndighetschefer och andra ledare i staten. 

Varför är tillitsbaserad styrning och ledning viktigt för Arbetsgivarverkets medlemmar?

Genom den delegerade arbetsgivarpolitiken ger regeringen Arbetsgivarverket och medlemmarna i uppdrag att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Den ger också medlemmarna möjlighet att anpassa arbetsgivarpolitiken till den egna verksamhetens behov.

Arbetsgivarverket har utifrån medlemmarnas önskemål tagit initiativ till att i samverkan med medlemmarna utveckla stöd för tillitsbaserad styrning och ledning i de statliga verksamheterna. Målet är att stödja framtidens arbetsliv, genom att skapa ökade förutsättningar för ledare inom det statliga avtalsområdet att i sin arbetsgivarroll utöva ett tillitsbaserat ledarskap.

Arbetet sker med utgångspunkt i den av medlemmarna beslutade arbetsgivarpolitiska strategin ”Arbetsgivare för framtiden – Statens kompetens utvecklar samhället”. I strategin finns målområdena, attraktiv arbetsgivare, ledarskap samt utveckling och innovation.

Aktuell forskning inom området samt Tillitsdelegationens betänkande utgör också betydelsefullt underlag i utvecklingsarbetet.