Partsrådet

Arbetsgivarverket driver tillsammans med OFR/S,P,O, Saco-S och Seko den ideella organisationen Partsrådet.

Rådet tillhandahåller partsgemensamt stöd till lokala parter i form av kunskap, inspiration och verktyg för ett bättre arbetsliv, lönebildning, arbetsmiljö, samverkan och utveckling på statliga arbetsplatser. Partsrådet finansieras genom avgifter från de statliga arbetsgivarna.