Rörlighet i staten (RiS)

Rörlighet i staten är ett samarbetsprogram mellan myndigheter som driver gemensamma aktiviteter och program som ger myndigheternas anställda större utvecklings- och karriärmöjligheter.

Är du intresserad av att veta mer se samarbetsprogrammets webbplats.