Rörlighet i staten (RiS)

Rörlighet i staten är ett samarbetsprogram mellan 15 myndigheter som driver gemensamma aktiviteter och program som ger myndigheternas anställda större utvecklings- och karriärmöjligheter.

De myndigheter som är representerade är för närvarande:

 • Elsäkerhetsverket
 • Energimyndigheten
 • Energimarknadsinspektionen
 • Forskningsrådet FORMAS
 • Konkurrensverket
 • Myndigheten för press, radio och TV
 • Naturvårdsverket
 • Näringsdepartementet
 • Patent- och registreringsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Statens servicecenter
 • Tillväxtverket
 • Vetenskapsrådet
 • Vinnova
 • Strålsäkerhetsmyndigheten