Nätverket Chefsförsörjning– utveckling i samverkan

Nätverket Chefsförsörjning – utveckling i samverkan har funnits sedan 2013 och består av representanter från 17 myndigheter. Initiativet till att bilda nätverket togs av medlemsföreträdare inom sektor 5 och de som ingår i nätverket har ofta uppdrag att arbeta med ledarfrågor på strategisk nivå.

Genom nätverket har samarbeten utvecklats inom flera områden, bland annat utbildningar för högre chefer, modeller för chefsanalys, chefsprofiler, upphandling av ledarinsatser, dialogmöten för chefer på flera nivåer, mentornätverk, inspirationsdagar etc.

Chefsnätverket träffades i Arbetsgivarverkets lokaler i februari.

Att delta i nätverket är frivilligt och deltagarna träffas två till tre gånger per år varav ett av dessa tillfällen är ett arbetsinternat över två dagar. Varje deltagande myndighet står för sina egna kostnader.

De myndigheter som är representerade i nätverket för närvarande är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Domstolsverket
 • FMV
 • Försvarsmakten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Kustbevakningen
 • Lantmäteriet
 • Migrationsverket
 • Polisen
 • Regeringskansliet
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
 • Åklagarna

Läs nyheten Ledarförsörjning diskuterades på chefsträff