Nätverket i Sundsvallsregionen

Myndighetsnätverket är ett nätverk för samverkan mellan myndigheterna i Sundsvallsregionen.

Nätverket består av sexton olika myndigheter, med sexton olika uppdrag som tillsammans utvecklar medarbetare och verksamhet.

De myndigheter som samverkar för närvarande är:

 • Bolagsverket
 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • Försäkringskassan IT
 • Länsstyrelsen
 • Mittuniversitetet
 • Statens tjänstepensionsverk (SPV)
 • Kriminalvården Region Nord
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Sundsvalls tingsrätt
 • Folke Bernadotte Akademin
 • Kammarrätten
 • Hovrätten för Nedre Norrland
 • Tullverket
 • Förvaltningsrätten i Härnösand
 • Rättshjälpsmyndigheten