Webb-tv och film

Arbetsgivarverket har 240 medlemmar, vars statliga närvaro finns spridd över hela landet. Genom webb-tv och film vill vi skapa möjligheter för fler medlemmar och deras ledare att kunna ta del av föreläsningar, seminarier eller andra aktiviteter som genomförs i Arbetsgivarverkets regi.

Mediatyp

Kategori