Tisdagsklubben: Förvaltningspolitisk seminarieserie

Nu är äntligen Arbetsgivarverkets seminarieserie i samarbete med Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola tillbaka. Under våren 2021 erbjuder vi tre digitala seminarier (27 april, 25 maj och 8 juni) på just temat digitalisering.

27 april: ”Digitalisering och organisation” med Jan Lindvall

Kan digital teknik som RPA (Robotic Process Automation) och BI/BA (Business Intelligens/Business Analytics) förstärka och ersätta mänskliga förmågor? Har vi de organisatoriska förutsättningarna för att de digitala verktygen överhuvudtaget ska efterfrågas och användas?

Seminariet den 27 april behandlar förutsättningar och konsekvenser för digitala verktyg och stödjande organisatorisk utveckling. Docent Jan Lindvall undervisar och forskar inom skärningsområdet digitalisering och verksamhetsstyrning.

Läs mer om Jans forskning på Förvaltningsakademins blogg. 

25 maj: ”Digitalisering och arbetsmiljö” med Bengt Sandblad

Den 25 maj är det dags för del två i vår seminarie-serie i samarbete med Förvaltningsakademin vid Södertörns Högskola där Bengt Sandblad, professor emeritus vid Uppsala universitet, delar med sig av sin kunskap och forskning inom ”Digitalisering och arbetsmiljö”.

Bengt Sandblad har sedan länge forskat om digitaliseringens effekter på arbetslivet, användbar it och digitala arbetsmiljöproblem. Tillsammans med andra forskare har han skrivit boken Digitaliseringen och arbetsmiljön. Han kommer på seminariet den 25 maj att beskriva kunskapsläget och diskutera hur man kan arbeta för att reducera problemen samtidigt som man kan utnyttja digitaliseringens stora potential till förbättringar.

Beställ Bengt Sandblads bok på Studentlitteratur.se.

Läs mer och anmäl dig till seminariet.

8 juni: ”Digitalisering och sekretess” med Rickard Karlsson

Mer information kommer.