Vad kan du om statlig arbetsgivarpolitik?

Känner du till den arbetsgivarpolitiska delegeringen? Vill du öka dina kunskaper om Arbetsgivarverket och ditt uppdrag som ledare i staten? Testa dina kunskaper i frågor som berör den gemensamma statliga arbetsgivarpolitiken och din roll som chef och ledare.

Gå vidare