Vad kan du om medlemsorganisationen Arbetsgivarverket?

Känner du till den arbetsgivarpolitiska delegeringen? Vill du öka dina kunskaper om Arbetsgivarverket och ditt uppdrag som ledare i staten? Här kan du testa dina kunskaper i frågor som berör den gemensamma statliga arbetsgivarpolitiken och din roll som chef och ledare. 

Fortsätt
 
1 2 3 4 5 6