Omvärld och forskning

Här hittar du inspirationslänkar kring nyheter och forskningsprojekt inom det statliga området som kan vara intressanta för dig i ditt uppdrag som ledare.

Förvaltningsakademin

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning. Förvaltningsakademin utgör en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan.
Länkar och aktuella forskningsrapporter: sh.se/forvaltningsakademin

Forskning om ledares beteenden

Simon Elvnäs, KTH har i en världsunik forskningsstudie kartlagt hundratals ledares beteenden. I boken Effektfullt beskriver han sina forskningsresultat. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Han menar att du kanske sitter på din arbetsplats 7-8 timmar om dagen, men hur mycket tid ägnas åt rätt arbetsuppgifter. Elvnäs menar att det finns enkla sätt att kraftigt öka tiden som läggs på rätt saker.

Se en film med Simon Elvnäs.

Ledarskapsmodellen

- Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar
Gerry Larsson, leg psykolog och professor i ledarskapspsykologi, Josi Lundin, universitetsadjunkt i psykologi och Ann Zander, fil mag i psykologi och universitetsadjunkt alla vid Försvarshögskolan har utifrån forskning givit ut boken Ledarskapsmodellen. Ledarskapsmodellens centrala tes är att ledarskap formas av ett samspel mellan hur ledaren är som person och det yttre sociala och kulturella sammanhanget. Ledarskapsmodellen innehåller tre huvudkomponenter: ledarkarakteristika, omgivningskarakteristika och ledarstilar. Det komplexa samspelet mellan dessa komponenter beskrivs ingående och illustreras med ett stort antal exempel.

Ledarskapsmodellen utgör också basen för tre av Sveriges mest spridda ledarskapsutbildningar som vilar på vetenskaplig grund:

  • Utvecklande ledarskap (UL),
  • Utveckling av grupp och ledare (UGL) och
  • Indirekt ledarskap (IL).

World Economic Forum

Om fem år har över 35 procent av den kompetens vi anser som viktig idag ändrats!
Tio färdigheter som du behöver för att trivas i den fjärde industrirevolutionen.

Till World Economic Forums webbplats och rapporten The Future of Jobs.

Fotnoter till förvaltningspolitiken - Lärande, styrning and all that jazz...

Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola, har skrivit en essä hur man kan förstå den styrning som förekommer i staten, hur styrningen i dagens statsförvaltning har utvecklats över tiden och hur mål och resultatstyrningen kommit att dominera i svensk statsförvaltning. Avslutningsvis ger han förslag på hur regeringen både skulle kunna stimulera myndigheternas men också sin egen förmåga att på ett systematiskt sätt lära av erfarenheter.

"Det systematiska lärandet har aldrig riktigt fått fotfäste i staten. Politiska logiker är mestadels framåtblickande, och inriktade mot hur man genom reformer och andra åtgärder ska kunna uppnå önskvärda framtider. Trots expansionen av granskning under senare år är reflektioner kring den existerande organiseringens ändamålsenlighet en bristvara."

Ladda ned eller beställ boken Fotnoter till förvaltningspolitiken - Lärande, styrning and all that jazz... 

Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare

Per Thilander är universitetslektor och doktor vid Göteborgs och en av två föreståndare för Centrum för global HRM (CGHRM), ett tvärvetenskapligt centrum konstituerat mellan Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten. CGHRM syftar till att stärka den svenska konkurrenskraften och ett hållbart arbetsliv genom att initiera, driva och utveckla relevant HRM-forskning. Han har bland annat skrivit publikationen Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare.

Läs Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH

Läs Ett arbetsmaterial för att stödja med Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH.

Tipsa oss

Vet du om andra statliga forskningsprojekt och arbeten inom ledarbetskapsområdet och vill bidra med läs- och lyssnartips till dina kollegor? Tipsa oss på ledareistaten@arbetsgivarverket.se.