Förvaltningspolitiska afterworkseminarier

Under våren 2020 fortsätter Arbetsgivarverkets samarbete med förvaltningsakademin på Södertörns högskola i form av nya intresseväckande seminarier. Tider och föreläsare presenteras under slutet av december. Under 2019 har fyra afterworkseminarier genomförts.

1 oktober 2019 - statsvetaren Jenny Madestam om delat ledarskap
Sinnebilden av ledarskap är att detta utgörs av en person och inte flera. Ledarskapsforskning har emellertid börjat uppmärksamma mer kollektiva former av ledarskap. Att dela på ledarskap har visat sig både framgångsrikt för organisationer och underlättande för utövarna av ledarskapet. På detta seminarium presenteras vad delat ledarskap innebär och förutsättningar för det samma, likaså ges exempel på när detta utövas inom skolans värld och inom partipolitiken.

3 december 2019 - docent Therese Reitan om platsannonsen som statlig rekryteringskanal
Platsannonser är fortfarande den främste kanalen för rekrytering av medarbetare. De är också viktiga verktyg för att uppnå andra mål – som öppenhet, transparens, mångfald, uttrycka grundläggande värden och tjänstemannaideal. Vilken bild är det så som förmedlas i platsannonser inom staten? Hur presenteras myndigheternas uppdrag och roll – och vilka förväntningar förmedlas till potentiella statsanställda?

Under våren 2019 genomfördes två afterwork-seminarier kring Reformer i staten respektive Styrning i staten.

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning. Förvaltningsakademin utgör en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan. sh.se/forvaltningsakademin