”Vi har alla ett ansvar för att leda i olika situationer”

Anders Sjelvgren tillträdde den 1 juli 2017 som generaldirektör för Boverket. Han tror på ledarskap som bygger på tillit och ser en fara i att myndigheter blir rädda för att misslyckas.

Bild: Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket. Foto: Franz Feldmanis

Du har ju tidigare jobbat på Boverket som avdelningschef, varit på forskningsinstitutet Rise och även jobbat privat. Vad tar du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?

– Från min tidigare roll här på Boverket tar jag framför allt med mig vetskapen att myndigheter är fristående men samtidigt en del av ett kollektiv, att det vi gör påverkar hela sektorn. Jag tar också med mig erfarenheten av att jobba i kunskapsorganisationer där värdet i organisationen är medarbetarnas kreativitet och kunskap. Som ledare handlar det om att ta vara på kreativiteten och få det att röra sig åt rätt håll.

Skiljer sig den synen åt mellan privat och statlig verksamhet?

– Jag tror att vi i staten länge har haft en mindre hierarkisk struktur än den privata sektorn och att vårt ledarskap har handlat om att se just den här kopplingen mellan medarbetarna och uppdraget. Om vi värnar och utvecklar det har vi ett försprång gentemot privata arbetsgivare när det gäller att få våra medarbetare att stanna. Det är också viktigt att vi har en kultur som tillåter ledande från olika håll, även nerifrån och upp och i sidled. En förändring ute i samhället märks ofta först ute hos medarbetarna och då kanske de måste leda cheferna för att möta den förändringen. Vi har alla ett ansvar för att leda i olika situationer.

Vilka särskilda utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Bostäder är ju en het fråga i dag vilket gör att vi är väldigt efterfrågade, därför behöver vi kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Att vi sitter i Karlskrona, långt från storstäderna, är en utmaning. Nu har vi dragit i gång ett projekt med distansarbete som en lösning. Det väcker i sin tur nya frågor om uppföljning, arbetsmiljö och annat men vi måste hitta arbetssätt som gör att många duktiga människor vill jobba hos oss.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare, Ledarskap. Vilket av dessa områden har ni särskilt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Jag skulle säga att det är hur vi är en attraktiv arbetsgivare kopplat till ledarskap. Hur leder vi organisationen för att bli en attraktiv arbetsgivare? De två skapar i sin tur förutsättningar för utveckling och innovation.

Vilket av dessa områden tror du är den största utmaningen i framtiden och vad anser du att vi inom staten behöver göra för att ta oss an den utmaningen?

– Som statliga aktörer måste vi fortsätta utveckla och utmana invanda mönster. Vår största utmaning i detta är att vi blir rädda för att misslyckas. Som offentlig verksamhet är vi särskilt påpassade av medierna och en felsatsning kan hamna på förstasidan. Men det måste vara ok även för staten att misslyckas, annars kommer vi inte kunna utvecklas. Det behöver vi som myndigheter diskutera, även med regeringen. Självklart ska vi jobba systematiskt och lära oss av våra misstag men då måste vi också våga dela med oss av dem till varandra.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Det var i min tidigare tjänst på Boverket då förhandlingarna hade låst sig rejält och vi bestämde oss för att ändra på det. Tack vare att vi bestämde oss för att förändra situationen gick vi från en stor konflikt till något helt annat. Jag är stolt över att jag var en del i det och att ha bidragit till något positivt.

Har du någon dold talang?

– Jag tycker det är jätteroligt att sjunga tillsammans med familjen, gärna gamla rocklåtar av Bob Dylan eller Beatles. Därmed inte sagt att jag sjunger bra men jag njuter av de stunderna.

Kort om: Boverket

Boverket arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten tar bland annat fram föreskrifter och vägledningar, administrerar statliga stöd och bidrag samt utreder och ansvarar för tillämpningen av plan- och bygglagen. 

Antal anställda: 228 personer

Ort huvudkontor: Karlskrona

Länk till Boverkets webbplats