”Vi måste hitta sätt att samarbeta istället för att konkurrera om kompetensen”

Tomas Svensson är ny generaldirektör på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, sedan den 29 juni 2017. Han tycker att staten måste bli bättre på att framhålla sin viktiga roll i samhället för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Bild: Tomas Svensson, generaldirektör på VTI. Foto: Annika Johansson

Du har ju en lång karriär som forskare varav flera år på just VTI. Vilken nytta har du av de erfarenheterna i din nya roll som generaldirektör?

– Genom min forskning har jag fått en stor förståelse för området och transportpolitiken, vilket jag har stor nytta av. Som forskare vet jag också hur den akademiska världen fungerar och kan sätta mig in i mina medarbetares situation. Den största delen av våra anställda är forskare, många med doktorsexamen och ett antal professorer. Som generaldirektör har jag också nytta av mina kontakter och nätverk, både på andra myndigheter och med andra aktörer inom transportområdet.

Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?

– Jag blev chef första gången 2010 på en forskningsenhet och lärde mig då genom egna erfarenheter mycket av vad det innebär att vara chef. Sedan har jag bland annat varit ställföreträdande gd här på VTI sedan 2013. För oss som forskningsinstitut och myndighet är medarbetarna allt. Vi måste ha anställda med hög kompetens för att möta vårt uppdrag, därför måste vi locka och behålla duktiga medarbetare.

Hur gör ni för att attrahera och behålla personal?

– Vi lyfter fram att vi jobbar med samhällsnyttig verksamhet och att vi har bra förutsättningar för forskning, till exempel att våra forskare kan få akademisk meritering. Vi har också en omfattande internationell verksamhet som vi kan locka med.

Lite kort, vad är hetast inom transportforskningen just nu?

– Det finns en stark framtidsoptimism och forskas mycket om hur tekniken ska hjälpa oss att lösa problem som vi står inför. Det rör ju både trafiksäkerhet, som självbromsande bilar, men också miljöproblem. Forskning om cykling börjar också efterfrågas allt mer.

Vilka utmaningar har ni som statlig myndighet framför er?

– Kompetensförsörjningen, helt klart. Om man tittar på prognoserna vet jag inte hur det ska gå, rekryteringsunderlaget räcker inte till för antalet personer som vi kommer att behöva anställa. Det är ju samma sak för andra myndigheter och jag tror att vi måste hitta sätt att samarbeta istället för att konkurrera med varandra om kompetensen.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram, Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Ledarskap. Hur ska vi leda för att få ut maximalt av våra anställdas kompetens samtidigt som vi tar hänsyn till ekonomiska krav, arbetsmiljö och annat? Vi försöker skapa goda förutsättningar för våra chefer med fortbildning och tillgänglig information på intranätet. Vi har också jobbat mycket med att ta fram ett fungerande stöd så att inte det administrativa ska ta för mycket tid.

Vilka av dessa områden tror du är den största utmaningen för staten som helhet och hur ska vi ta oss an den utmaningen?

– Det är att vara en attraktiv arbetsgivare, att säkra kompetensförsörjningen. Jag tycker att vi kan bli bättre på att framhålla statens viktiga roll och att vi gör nytta för samhället. Vi borde också bli bättre på att stå för kontinuitet och stabilitet, och kanske snarare anpassa oss mindre efter samhällets snabba förändring än vi gör idag.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Min forskning och att jag har fått vara del i något som har lett till en viss förändring i samhället. Det finns idag en annan förståelse för hur transporter hänger ihop med utvecklingen av städer och regioner, till exempel vilken betydelse kollektivtrafiken kan ha för människors möjligheter att bo och jobba där man vill.

Har du någon dold talang?

– Min förmåga att tillaga Ragu Napoletano. Efter flera års tillvänjning håller nog även min familj med om detta.

Kort om: VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Myndighetens huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. 

Antal anställda: Cirka 200 personer

Ort huvudkontor: Linköping

Länk till VTI:s webbplats