”Jag är trygg med att leda även när det är kaos”

Camilla Rosenberg är van att leda en verksamhet i förändring. Den erfarenheten kommer nu till stor nytta på Spelinspektionen där hon är generaldirektör sedan oktober 2017.

Bild: Camilla Rosenberg

Du har ju tidigare bland annat varit chef på Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Vad tar du med dig från dina tidigare tjänster in i din nya roll som generaldirektör?

– Jag är van vid att leda en verksamhet i förändring, framför allt från min tid som chefsjurist på Energimyndigheten. Jag är trygg med att leda när det är kaos, jag vet att allt går att reda ut. Det har jag med mig nu på Lotteriinspektionen som står inför stora utmaningar.

Vad är det för utmaningar som Lotteriinspektionen står inför?

– Regeringen har fattat beslut om en omreglering av spelmarknaden vilket innebär att nya aktörer ska kunna söka licens för att bedriva spelverksamhet i Sverige. Det ställer nya krav på oss som myndighet. Riksdagen förväntas ta beslut om ny spellag i juni i år med ikraftträdande den 1 januari 2019. Lotteriinspektionen ska enligt förslaget kunna ta emot ansökningar om licens redan från augusti 2018. Det hela har gått väldigt, väldigt fort och vi jobbar för att vara förberedda så gott vi kan.

Innebär det att ni måste bli fler?

– Ja, vi räknar med att behöva utöka med ungefär 50 procent, beroende på hur förändringarna blir. Det är ju svårt att veta i dagsläget hur många nya aktörer som kommer att söka licens till exempel. Vi har lokaler som vi kan växa i så vi är förberedda.

Vad är viktigast för dig som ledare i den här situationen?

– Det är att bevara tryggheten i organisationen och stå stadigt i att vi ska klara det här även om det är rörigt för stunden. Det är viktigt att vara transparent, att vi i ledningen informerar, både om det vi vet och det vi inte vet. Men jag vill också säga att jag tycker att det här är jätteroligt, ingen dag är den andra lik. Jag kan ha vissa saker inplanerade men så får man kasta om allt i planeringen för att det kommer ny information.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har särskilt fokus på?

– Den här situationen ställer ju höga krav på ledarskapet men även på oss som arbetsgivare att fortfarande vara och även bli mer attraktiva. Därför har vi nu en enkät ute där våra medarbetare får svara på hur vi kan bli bättre som arbetsgivare, både för egen del men också för att locka till oss nya medarbetare.

Hur står ni er som attraktiva arbetsgivare i denna förändring?

– Det märks att det finns ett stort intresse, både medialt och politiskt vilket gör att kännedomen om oss och vår verksamhet ökar. Det underlättar helt klart rekryteringen.

Vilket av områdena i den arbetsgivarpolitiska strategin tycker du att staten som helhet behöver fokusera på?

– Jag tror att ledarskapet blir allt viktigare, inte minst hur vi ska leda den nya generationen, ”millenials”. Samtidigt får man som ledare inte glömma de övriga generationerna på arbetsplatsen. Det krävs nog en fingertoppskänsla för att leda olika individer och det gäller att vara lyhörd för olika behov.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Det var när jag som chefsjurist på Energimyndigheten företrädde Sverige och min arbetsgivare i Europadomstolen och försvarade det svenska elcertifikatsystemet. Trots att det inte är brukligt krävde vi en muntlig förhandling i detta som var en stor principiell fråga och vi vann! Det var så roligt att vara med om och det är jag mycket stolt över.

Har du någon dold talang?

– Av någon anledning blir folk förvånade när jag säger att jag gillar att träna, så det är väl lite av en dold talang att jag har genomfört en svensk klassiker.

Kort om Spelinspektionen

Spelinspektionens uppgift är att säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Myndigheten bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Antal medarbetare: Cirka 50 personer.

Ort huvudkontor: Strängnäs

Länk till Spelinspektionens webbplats