”Vi måste alltid ha fokus på dem vi är till för”

Fredrik Malmberg är sedan den 1 juli 2017 generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han tycker att drivkraften är viktig och vill att fler ska se fördelarna med att jobba i staten.

Bild: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Foto: Olle Melkerhed

Du har ju tidigare bland annat varit politiker i Folkpartiet/Liberalerna, Sverigechef för Rädda Barnen och nu närmast Barnombudsman. Vad tar du med dig från dina tidigare uppdrag in i din nya roll?

– För mig är det otroligt viktigt att alltid se vilka vi är till för och fokusera på vad vi ska åstadkomma för dem. För oss handlar det om att ge alla människor oavsett funktionsförmåga förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Personligen har jag människor jag har mött på näthinnan, som till exempel en flicka i Jalalabad när jag jobbade på Rädda Barnen eller möten med barn och unga i mitt arbete på Barnombudsmannen. Då påminns jag om varför vi gör det vi gör, vad som är vår drivkraft. Det gör det också lättare att hantera utmaningar i jobbet.

Vilka utmaningar har ni som statlig myndighet framför er?

– Det är framför allt kompetensförsörjningen. Det finns en brist på speciallärare, som är de lärare vi anställer, och samtidigt har konkurrensen om dem ökat. Vi måste bli bättre på att lyfta fördelarna med att jobba i staten och kanske också fundera på att se över de snäva behörighetskraven som jag menar missgynnar våra elever.
– Vi är också en relativt okänd myndighet och jag vill gärna jobba med att göra oss mer kända, framför allt hos dem som behöver oss, alltså lärare, skolor och huvudmän. Men vi behöver också bli bättre på att berätta om det vi ser på vårt område, vilka behov som finns för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram, Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Alla tre områden är otroligt viktiga. Som jag nämnde tidigare är en av våra utmaningar att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Vi behöver visa att det är förmånligt att jobba i staten och vilken samhällsnytta man kan göra här. Vad gäller ledarskap gör vi just nu en satsning på våra chefer och tar bland annat fram ett chefsutvecklingsprogram. Inom utveckling och innovation har vi som myndighet kommit ganska långt. Eftersom vi är utspridda på runt 20 platser i landet har vi många möten via video eller Skype. I vår verksamhet är tekniken förstås en enorm tillgång när det gäller att ta fram nya hjälpmedel.

Vilket av dessa områden tror du är den största utmaningen för staten som helhet?

– Även generellt gäller det att lyfta staten som attraktiv arbetsgivare. Det görs ju på flera håll redan och det måste vi fortsätta med.

Berätta något som du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Jag är stolt över hur vi utvecklade vårt arbete med barns delaktighet på Barnombudsmannen. Vi lät barn och unga träffa ansvariga ministrar och berätta om sina erfarenheter. Det gav ungdomarna en möjlighet att komma till tals och politikerna ett perspektiv som de inte får annars.

Har du någon dold talang?

– Nja, jag har snarare många icke dolda brister, som till exempel att sjunga.

Kort om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör myndigheten bland annat genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Antal anställda: cirka 1200

Ort huvudkontor: Härnösand

Länk till SPSM:s webbplats