”Jag är beredd att kavla upp ärmarna”

Peter Fredriksson tog över som generaldirektör på Skolverket den 1 augusti 2017. Han vill vara en närvarande chef men gärna också utmana en del traditioner.

Bild: Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket

Du är ju lärare i botten och har jobbat som bland annat rektor och utbildningsdirektör. Vad innebär din lärarbakgrund för jobbet som generaldirektör på Skolverket?

– Att jag är lojal med eleverna. Det som har drivit mig i alla mina jobb är viljan att bidra till en mer jämlik och rättvis skola som ger alla elever vad de behöver för att lyckas och det tar jag med mig även in i det här uppdraget. Sedan tar jag ju givetvis med mig erfarenheten från olika delar inom skolans värld och att jag har upplevt både hur det är när det är bra och hur det är när det inte är bra. 

Vad tycker du är viktigt som chef?

– Jag vill vara en närvarande chef som leder, driver och tar ansvar. Jag är inte särskilt intresserad av att vara myndighetens ansikte utåt, även om jag förstår att det ingår i jobbet. Jag vill vara här på plats och jobba. Den där lite upphöjda chefen i grå kostym som med myndig blick bygger sin auktoritet på formell grund är inte riktigt min grej. Mitt ledarskap ska grunda sig i att jag är beredd att kavla upp ärmarna, har anständiga värderingar och gör något som är av värde för medarbetarna och förstås för Sveriges elever.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Internt måste vi förenkla vårt arbete. Jag upplever att det i många fall är onödigt krångligt idag. Det är lite ängsligt, lite byråkratiskt, men det finns också en vilja till förändring. Det är viktigt att vi hela tiden ser kopplingen till hur det vi gör kan hjälpa Sveriges elever. En del saker får gärna gå lite fortare och allt vi gör kanske inte kan vara 100%, ibland räcker det med att det är tillräckligt bra. Vi behöver också gå ifrån aktivitetsstyrning till resultatstyrning, det är inte hur många seminarier eller kurser vi levererar som räknas utan hur det förändrar och förbättrar skolan.
– Sedan har vi en utmaning i den politiska viljan. Jag tycker det är fantastiskt att man nu äntligen vill ge mer stöd utifrån behov till skolorna men det innebär också att vi måste vara mer aktiva och jobba på andra sätt.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Ja alla tre egentligen. Vi behöver titta på ledarskapet, vilka egenskaper vill vi egentligen se hos våra chefer? Och likadant med medarbetarskap, hur vill vi att våra medarbetare ska arbeta och hur ser vi till att de finns i rätt sammanhang? Vi behöver också få till en mer ändamålsenlig organisation och förenkla strukturer och processer. Jag ska erkänna att jag inte är rakt igenom imponerad av det jag mött som chef på den statliga nivån. I mina tidigare jobb på kommunal nivå har man arbetat mycket mer offensivt med både utveckling, ledarskap och att göra arbetsplatserna attraktiva. Det kanske är så att staten inte har behövt anstränga sig så mycket. Det har varit fint och tryggt att jobba i staten, men detta tror jag hör historien till.

Vilket av dessa områden tror du är den största utmaningen för staten som helhet?

– Ledarskap, det handlar alltid om ledarskapet. I klassrummet, i skolan, i kommunen och på myndigheterna. Det finns mycket forskning som visar att bra, friska arbetsplatser har ett bra ledarskap.
– Sedan tror jag att mod är viktigt, vi behöver hela tiden vara redo att utmana traditioner, konventioner och normer.

Berätta något som du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Att jag alltid anstränger mig, oavsett om det gäller jobbet eller att tvätta eller tapetsera en vägg. Jag är också stolt över att jag aldrig förhandlar med mina värderingar, att jag har en moralisk kompass som jag följer.

Har du någon dold talang?

– Jag är bra på att ligga i soffan och läsa romaner!

 

Kort om Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Antal anställda: cirka 600 personer

Ort huvudkontor: Stockholm

Länk till Skolverkets webbplats