”Staten måste bli en attraktiv arbetsgivare i ett mångfaldssamhälle”

Katrin Westling Palm blev ny generaldirektör för Skatteverket den 1 november 2017. Hon brinner lite extra för lönebildning och ser ljust på statens möjlighet att rekrytera engagerade medarbetare i framtiden.

Bild: Katrin Westling Palm, foto: Sara Burman

Du har tidigare arbetat på Skatteverket, bland annat som överdirektör och var senast generaldirektör på Pensionsmyndigheten. Vad tar du med dig därifrån in i din nya tjänst?

– Jag hoppas att jag kan fortsätta att jobba verksamhetsnära som jag gjorde på Pensionsmyndigheten trots att Skatteverket är en mycket större myndighet. Att jobba nära verksamheten och i dialog med medarbetarna är utgångspunkten i mitt ledarskap. Jag tror på att ge ett tydligt uppdrag och ställa krav på resultat. Jag vill också skapa lust och förväntan på att vi kan skapa något bra tillsammans. Förhoppningsvis lyckas jag också ta med mig att göra saker lite enklare.

Finns det någon arbetsgivarpolitisk fråga du brinner särskilt för?

– Det är viktigt med en lönebildning som gynnar den som vill utvecklas och ta på sig nya arbetsuppgifter såväl som den som gör bra insatser i det dagliga arbetet. Jag tycker också att det är viktigt att vi kan hitta en form för kompetensutveckling som gör att vi kan hänga med i förändringarna på arbetsmarknaden, när många jobb förändras eller försvinner i takt med digitaliseringen till exempel.

Vilka utmaningar står ni som myndighet inför?

– Att ta tillvara effekten av den digitala utvecklingen. Det handlar bland annat om att utveckla kontrollverksamheten när systemen för inlämning förändras. Vi ser också följder av internationaliseringen och globaliseringen där vi behöver samverka för att veta vem som ska beskattas i vilket land. Som tur är har det internationella samarbetet kring de här frågorna utvecklats mycket de senaste åren, det underlättar vårt arbete. Men det ställer nya krav på våra medarbetares kompetens. En tredje utmaning är att se till att infrastrukturen för att få ut våra grunddata till andra verksamheter fungerar på ett säkert och smidigt sätt.

Vad har blivit bättre på Skatteverket sedan du jobbade här förra gången?

– Dels det internationella samarbetet som jag nämnde innan. Jag tycker också att det finns ett väl utvecklat arbete mellan fack och arbetsgivare på myndigheten som gör att bland annat förändringsarbete och lönerörelser verkar gå smidigt.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa som ni har särskilt fokus på?

– Vi har påbörjat ett arbete med att profilera Skatteverket som en attraktiv arbetsgivare. Vi har lätt att rekrytera men jag ser att vi måste rusta oss för framtiden. Vi måste hitta nya grupper som vill arbeta hos oss så att vi mer speglar mångfalden i Sverige. Nya svenskar med olika bakgrunder och den ökade internationaliseringen ställer till exempel krav på språkkunskaper hos våra medarbetare.

Vilket av dessa områden, eller något annat, tror du är den största utmaningen för staten som helhet?

– Även staten som helhet måste utvecklas till att bli en attraktiv arbetsgivare i ett mångfaldssamhälle. Det handlar om att både kunden och nyanställda måste känna igen sig. Jag ser ljust på framtiden, det är många unga som vill jobba i staten. De har ett engagemang för att göra något extra och påverka samhället som är roligt att se.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Jag ser mig som en växelstation mellan politiken och myndigheten där jag är bra på att få det viktiga samspelet att fungera smidigt. Det är jag stolt över.

Har du någon dold talang?

– Jag är jättebra på att odla dahlior och att ordna stora fester.

Kort om Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Myndigheten bevakar också statens fordringar.

Antal anställda: Drygt 10 000 medarbetare.

Ort huvudkontor: Solna.

Länk till Skatteverkets webbplats.