”Vi måste vårda det starka förtroendet som finns för oss”

Nationalekonomen Joakim Stymne har jobbat både privat och på departement innan han klev över på ”andra sidan” och fick ansvar för en myndighet. Sedan december 2017 är han generaldirektör på Statistiska centralbyrån (SCB) och arbetar i både Stockholm och Örebro.

Bild: Joakim Stymne, generaldirektör SCB

Du har tidigare varit chef inom finansmarknaden på den privata sidan och statssekreterare på Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet. Nu senast kommer du från tjänsten som generaldirektör på Statens tjänstpensionsverk (SPV). Vad tar du med dig från dina tidigare arbeten in i din nya roll?

– Framför allt erfarenheten av att leda en verksamhet, jag tror att det är bra att ha jobbat inom olika sektorer. Från min tid inom det privata har jag med mig användarperspektivet, då var SCB:s siffror ofta mitt råmaterial. Som statssekreterare var det intressant att se hur myndigheterna styrs och det gjorde mig också sugen på att se hur det är att jobba på ”andra sidan”. Därför blev jag glad när jag fick möjlighet att bli generaldirektör på SPV och nu känns det jätteroligt att vara på SCB, inte minst eftersom jag har sysslat mycket med statistik under min karriär.

Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?

– SPV ligger ju nära den statliga arbetsgivarpolitiken i och med att myndighetens uppdrag är att administrera den tjänstepension som avtalas för staten. Här på SCB är det inte lika tydligt men vi jobbar ju också inom ramen för arbetsgivarpolitiken och som chef har jag ett arbetsgivaransvar. Jag är glad över att vi har ordning vi har i Sverige, att vi slipper den detaljstyrning från regeringshåll som ofta är fallet i andra länder.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Vi har en viktig uppgift i att vårda det starka förtroendet som finns för oss. I en tid när det florerar stora mängder information som ibland är påhittad, ses vi fortfarande som en stabil och trovärdig källa. Det är viktigt att vi är rädda om det. Vi är också beroende av att individer svarar på våra enkäter och då är det avgörande att det där förtroendet finns kvar.

Vad behöver ni bli bättre på?

– Att hantera att människor är mindre benägna att svara på våra frågor. Det ser jag som en möjlig risk framöver som vi måste jobba ännu mer med. Det handlar dels om nya vägar att få dem att svara, dels om hur vi kan hantera bortfallet på nya sätt.

Ni har ju nyligen blivit delvis omlokaliserade till Örebro där ni redan hade verksamhet. Hur har det påverkat organisationen?

– Det har såklart skapat vissa utmaningar men det har tagits om hand på ett bra sätt. Man har omhändertagit många svåra frågor innan jag började här och det känns som vi är bra rustade inför året.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på?

– Alla delarna är viktiga. Kanske är det ändå så att ledarskap kommer först, fungerar inte det fungerar inte de andra delarna heller. På SCB har vi ett internt chefsprogram, det finns ett bra tänk för hur man kan utvecklas inom organisationen.

Vilka områden anser du att staten som helhet borde fokusera mer på?

– För medborgarnas skull tror jag att vi måste gå ifrån det här att myndigheter jobbar i stuprör. Som person ska du inte behöva bry dig om vilken myndighet du ska ha kontakt med i en fråga, det ska skötas av myndigheterna. Vi måste ha en ingång till staten, kanske till och med till hela den offentliga sektorn, men det kräver mycket arbete, nya metoder och nya självbilder. På lång sikt tror jag det är rätt väg att gå, vi är ju till för medborgarna.

Berätta något som du är riktigt stolt över!

– Jag är alltid intresserad av att lära mig nya saker, tror att det är en viktig insikt att man alltid har mer att lära.

Har du någon dold talang?

– Jag är bra på att laga middag från ingenting.

Kort om Statistiska Centralbyrån (SCB)

Statistiska Centralbyrån ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik vilket innebär att myndigheten ska utveckla, framställa och sprida statistiken. Regering och myndigheter är de huvudsakliga beställarna av statistik men det finns även kunder från det privata näringslivet. SCB ska även samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige.

Antal medarbetare: Cirka 1300

Orter: Stockholm och Örebro.

Länk till SCB:s webbplats.