”Ett tydligt miljöarbete gör en arbetsgivare attraktiv”

Hon brinner för hållbar utveckling och har lett expeditioner bland annat till polarisarna. Sedan årsskiftet går Katarina Gårdfeldt nu i täten när Polarforskningssekretariatet ska omlokaliseras norrut.

Bild: Katarina Gårdfeldt. fotograf: Ida Kinner

Du är docent i oorganisk miljökemi vid Chalmers och kommer närmast från tjänsten som föreståndare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. Vad tar du med dig därifrån in i din nya roll som generaldirektör?

– Som forskare kan jag ju en hel del om vår kärnverksamhet, jag vet vad som krävs för att genomföra expeditioner och annat. Från GMV tar jag med mig nyttan av att samverka över disciplingränser. Det gäller inom alla områden, inte minst hållbar utveckling. För att lyckas med samverkan behöver man inte bara vara insatt i sin egen verksamhet utan också förstå andras uppdrag.

Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?

– I Göteborg var jag ansvarig för medarbetarna på GMV och jobbade direkt under rektorerna, som var de högst ansvariga, när den nya lagen om arbetsgivarnas ansvar för den psykosociala arbetsmiljön trädde i kraft. Det är jättebra att den finns. I forskarvärlden, med engagerade och ambitiösa medarbetare, gäller det att som ledare vara med och stötta och coacha i att sätta gränser, inte minst när det handlar om samverkan.

– Jag har också infört ett långsiktigt förebyggande arbete mot sexuella trakasserier här på Polarforskningssekretariatet, i samverkan med Sjöfartsverket. Jag tycker att det är viktigt att vi som myndigheter delar med oss av våra goda exempel och tar del av varandras erfarenheter. Det är också viktigt att ha en god kultur internt för att odla samverkan.

Vilka utmaningar står ni för som myndighet?

– Den kommande omlokaliseringen är ju såklart en utmaning. Den sista juni nästa år ska vi vara på plats i Luleå. Det är framför allt den administrativa delen som flyttar, kunskap om de operativa delarna av kärnverksamheten finns hos personal med placering i Abisko och ombord på isbrytaren Oden och de berörs inte direkt. Det är bara jag härifrån som kommer att följa med, så vi behöver rekrytera ny personal men med hjälp av olika lösningar, bland annat samverkan med Luleå Tekniska Universitet, behöver vi inte anställa lika många.

– En ganska konkret utmaning är att vi inom bara några år behöver en ny isbrytare. Den vi har tillgång till nu är Isbrytaren Oden vilken är en av världens bästa för forskning i polarområden men vi behöver en till. Dels för att Oden inte är tillgänglig för forskning under stora delar av året men inte minst för att polarforskning är ett växande område och vi får ständig nya förfrågningar om samarbete med internationella aktörer inom polarforskning och logistik. Det som händer vid polerna påverkar många områden och vi behöver veta mer om det helt enkelt.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Attraktiv arbetsgivare, absolut. För att kunna genomföra vår verksamhet behöver vi engagerad personal och för att locka dem behöver vi vara attraktiva. Då handlar det om saker som flexibilitet i arbetstider, att låta alla vara delaktiga, förankra viktiga beslut och lyssna på medarbetarna. Jag vill också slå ett slag för att ha ett tydligt miljö- och hållbarhetsarbete. Unga människor efterfrågar en mening med sitt arbete, de vill gärna vara med i ett större sammanhang och att jobba med hållbarhet är en självklarhet för dem. Därför är det viktigt för en arbetsgivare som vill vara attraktiv att jobba med miljö och hållbar utveckling. Det påverkar ju i sin tur också arbetsmiljön för de anställda.

Vad anser du är viktigast för staten som helhet att jobba med?

– Jag tycker staten sköter sig bra, vi är en attraktiv arbetsgivare. Men det är viktigt att jobba för att förtroendet för staten finns kvar, att allmänheten känner att de får tillbaka något för skattepengarna.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Mina fem barn såklart. Men också att jag har varit med och startat ett nordiskt samarbete för att lösa globala hållbarhetsfrågor, SDSN Northern Europe.

Har du någon dold talang?

– Jag är hobbyvinodlare med 90 plantor på mitt sommarställe i Steninge i södra Halland. Det är väldigt roligt, särskilt för mig som kemist.

Kort om Polarforskningssekretariatet

Polarforskningssekretariatet ska samordna och främja svensk polarforskning. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polarområdena och ansvara för forskningsinfrastruktur. Sekretariatet medverkar också till att skapa förutsättningar för polarforskning som utförs utan fältarbete. 

Antal anställda: cirka 30 

Orter: Abisko och Stockholm. Stockholmskontoret omlokaliseras till Luleå senast den 30 juni 2019.

Läs mer på Polarforskningssekretarietets webbplats.