”Att få börja med något helt nytt var kittlande”

Han beskriver sig som en tydlig ledare, älskar lönerevisioner och räds inte omöjliga uppdrag. Att starta en ny myndighet från grunden var bara lockande för Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Bild: Nader Ahmadi, generaldirektör MYNAK

Du har tidigare bland annat varit prorektor och ställföreträdande myndighetschef på Högskolan i Gävle och har en bakgrund i den akademiska världen. Vad tar du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag som generaldirektör?

– Min bakgrund är en stor fördel i det här jobbet eftersom Mynak är en kunskapsmyndighet. Jag har haft chefsuppdrag sedan 1995 och lett många forskargrupper genom åren. En hård, men nyttig skola var när jag ledde den statliga utredningen om apatiska flyktingbarn 2004-2006. Det var en utredning som verkligen berörde många människor och det var speciellt att leda ett forskningsprojekt i politisk kontext.

Hur är du som ledare?

– Jag vågar ge mig in i nästan omöjliga uppdrag och är inte rädd för att ta beslut. Visst kan man göra misstag men det är lättare att backa och ändra än om man aldrig vågar ta steg framåt. Det var ju det som lockade med det här uppdraget. Att få börja med något helt nytt, det var kittlande.

Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?

– På högskolan såg jag alltid fram emot lönerevisionen, det är roligt när man kan visa uppskattning för medarbetarna. Jag är för en spridning av lönerna, det ska märkas i plånboken när du anstränger dig lite extra. Överlag vill jag att arbetet ska ge något till ditt liv. Du som jobbar ska gå hem och vara lite piggare, lite gladare efter jobbet. Vi tillbringar så mycket tid på arbetet att det måste tillföra något i tillvaron.

Hur långt har ni kommit i arbetet med uppstarten nu?

– Om ett par veckor räknar jag med att vi är på banan och kan börja jobba konkret med våra uppdrag. Myndigheten startade den 1 juni men analytikerna var på plats först i augusti efter semestrarna. Nu har vi ägnat tiden åt att gå igenom uppdraget, identifierat partners och fördelat arbetet inom myndigheten. Vi är elva personer på plats och har sex tjänster ute. Framöver räknar jag med att vi blir 30-40 anställda, förutom de tillfälliga anställningar vi kommer att ha för forskargrupper.

Vad skiljer er från Arbetslivsinstitutet som fanns tidigare?

– Mynaks område är begränsat till arbetsmiljön. Vi ska heller inte forska själva utan knyta ihop de projekt som finns och tillgängliggöra resultaten för allmänheten. I vårt uppdrag ligger också att belysa obeforskade områden och stimulera till forskning där.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på?

– Vi har inte hunnit så långt än men utveckling och innovation har legat mig nära inte minst under mina närmaste år som prorektor med ansvar för högskolans innovationskontor samt min roll i utvecklingen av Gävle kommuns Innovation Hubb. Jag tycker det är viktigt att forskning nyttiggörs på olika sätt. Mynaks verksamhet bekostas av skattebetalarna och då är det viktigt att de får något tillbaka. Innovation handlar inte bara om nya prylar utan även om social innovation, som till exempel att hitta nya, effektiva metoder.

– Jag ser också att vi som arbetsgivare måste föregå med gott exempel vad gäller arbetsmiljön. Nu har vi personalmöte varje vecka och jag försöker se till att medarbetarna både får insyn och inflytande i arbetet med att forma myndigheten. Det är viktigt med delaktighet för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. När det gäller arbetsmiljön får man inte glömma cheferna, om de mår dåligt mår hela verksamheten dåligt.

Är det något av ovannämnda områden, eller något annat, som du tycker att staten som helhet bör fokusera mer på?

– Innovation är viktigt överlag såklart. Staten borde vara ledande i den etiska debatten om syftet med innovation och prata mer om vem utvecklingen är till för.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Jag gjorde ett uppdrag för Unicef i Vietnam 2003 där jag tittade på barns situation på institutioner och kopplade det till barnkonventionen. När jag nyligen var där igen i ett annat ärende träffade jag Unicef-chefen och hon berättade att hälften av mina rekommendationer hade blivit lag och att ”de jobbar på resten”. Det är jag stolt över, att jag fick göra skillnad på ett sådant tydligt sätt.

Har du någon dold talang?

– Jag är händig, jag snickrar och bygger mycket. Jag måste ha ett projekt att hålla på med, även på semestern.

Kort om Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv genom att vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö.

Antal anställda: ungefär 11 personer

Ort: Gävle

Länk till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbplats