”Idag inser allt fler samhällsnyttan med rymden”

Engagerade medarbetare, ett tydligt ledarskap och en svensk astronaut i framtiden är viktiga frågor för Anna Rathsman, generaldirektör på Rymdstyrelsen sedan juni 2018.

Ledarporträtt av Anna Rathsman, generaldirektör Rymdstyrelsen

Du har tidigare varit teknisk direktör på Svenska rymdaktiebolaget och utvecklingschef på Ericsson. Vad tar du med dig därifrån in i din nya roll som generaldirektör på Rymdstyrelsen?
– Jag har jobbat i rymdbranschen nästan hela min karriär förutom några år på Ericsson och är elektroingenjör (tekniker) i grunden. Det är en fördel att ha jobbat med ledarskap på många olika sätt men också ha den tekniska bakgrunden inom rymd, den kombinationen är värdefull. I min roll som teknisk direktör har jag haft kontakt med många olika intressenter inom rymd – jag känner till både industridelen och forskningsdelen.

Har du någon arbetsgivarpolitisk fråga som du brinner för?
– Det är jätteviktigt att ha engagerade medarbetare. Det är jag som leder verksamheten och är ansvarig men jag gör inte det själv, det är något man gör tillsammans – då krävs ett stort engagemang. Då är det väldigt trevligt att jobba inom rymdområdet som engagerar och fascinerar och lockar till sig väldigt duktiga och drivna medarbetare.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?
– Rymden är en tredje infrastruktur som påverkar allt det vi gör. Ökad digitalisering och artificiell intelligens gör det möjligt att hantera rymddata som en strategisk resurs, något som driver teknikutvecklingen framåt inom allt fler samhällsfunktioner. Idag inser allt fler nyttan av rymden och vår utmaning handlar om att växa i kontrollerad takt för att hjälpa våra intressenter som en sammanhållande rymdmyndighet som samarbetar med flera aktörer och stöttar den svenska verksamheten.

Vad behöver staten som helhet utveckla eller förändra?
– Själva grundförutsättningen är god, men vårt uppdrag behöver breddas. Rymden är en internationell företeelse och vi är duktiga på rymd i Sverige. Men om vi ska kunna konkurrera med övriga världen behöver vi få liknande förutsättningar. Vi behöver vara konkurrenskraftiga och ha rätt kompetens för att vara med i de stora internationella sammanhangen. Vi måste vara med som en språngbräda och en mötesplats för att stötta teknikutvecklingsdelen.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa som ni har speciellt fokus på?
– Alla tre är väldigt viktiga områden. Innovation är viktigt för att följa med i utvecklingen. Och om vi ska kunna attrahera nyckelpersoner med rätt kompetens så behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare, och man vill ju inte vara anställd i staten om där inte finns ett bra ledarskap.

Hur är en bra ledare?
– Tydlig, öppen och tillgänglig. Men man ska vara försiktig med att styra för mycket, det finns en enorm kompetens på vår myndighet i våra medarbetare, det handlar om att peka ut en tydlig riktning som vi tillsammans kan arbeta framåt i.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!
Jag började jobba med rymd samtidigt som Sverige bestämde sig för att låta forskare och industri utveckla och tillverka små svenska forskningssatelliter, det var väldigt stimulerande att få vara en av pionjärerna i det arbetet. Ett annat roligt projekt var när Sverige blev ansvarigt för att bygga den första europeiska satelliten till månen, den hette Smart-1.

Har du någon dold talang?
– Jag är en glad amatörmusiker som spelar altfiol i en kvartett. Jag gillar djur och äger en häst tillsammans med en god vän sedan många år tillbaka.