”Jag ska inte klippa några band, jag ska knyta band”

Anders Danielsson blev ny landshövding i Västra Götalands län den 1 september 2017. Han drivs av sitt intresse för verksamheten och vill se mer innovation i staten.

Bild: Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län

Du har ju tidigare bland annat varit länspolismästare i Skåne, generaldirektör för Säpo och Migrationsverket och senast generalsekreterare för Röda Korset. Vad tar du med dig in i din nya roll som landshövding?

– Min erfarenhet och en trygghet i ledarskapet. Jag är inte lika otålig som jag har varit och lyssnar mer än jag pratar. Precis som i mina tidigare jobb är jag intresserad av verksamhet snarare än organisation, jag vill se hur saker funkar. Just nu försöker jag lära mig så mycket som möjligt om vad vi gör på Länsstyrelsen och hur våra olika delar hänger ihop. Som landshövding har man ganska stor frihet att forma sin egen roll och jag vill inte ägna mig åt att klippa några band, jag ska knyta band.

Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?

– Som gd och länspolismästare har jag alltid kommit i kontakt med frågorna. Det har för min del ofta handlat om lönepolitik men det är viktigt att prata om annat också. Ledarskap är verkligen avgörande, funkar inte det funkar ingenting.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Vi behöver se till att det vi gör som länsstyrelse är välkoordinerat och samordnat. Vi kan uppfattas som spretiga idag, att någon del säger si och den andra så. Det behöver vi komma ifrån så att vi kan prata med en gemensam röst. Sen är kompetensförsörjningen en utmaning precis som för alla andra, hur vi ska lyckas rekrytera och behålla medarbetare.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden ni har särskilt fokus på?

– Innovation är något jag tycker vi borde satsa mer på. Vi ska inte vara så rädda för att göra fel, vi måste våga prova nytt. Det kommer vara jätteviktigt i framtiden och kommer även att locka medarbetare och tvinga fram ett bra ledarskap.

Vilket av dessa områden är den största utmaningen för staten som helhet?

– Generellt tycker jag att staten behöver samverka mer och det gäller även innovation. Samtidigt tycker jag att vi ska bli bättre på att vilja bli bättre och uppmuntra en strävan att tävla mot varandra för att nå längre.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Jag är stolt över att jag är orädd och nyfiken, att jag har gjort det jag har gjort i livet. Stolt och mycket tacksam för möjligheterna jag har fått, inte minst det här jobbet.

Har du någon dold talang?

– Jag kan jonglera, tränar på käglor just nu.

Kort om Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och samordnar den statliga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska länsstyrelsen tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen. Länsstyrelsen arbetar bland annat med livsmedelskontroll, djurskydd, regional tillväxt, naturvård, skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar.

Antal anställda: cirka 800 personer

Huvudort: Göteborg

Länk till Länstyrelsen Västra Götalands läns webbplats.