”En bra ledare kan samla människor mot ett gemensamt mål”

Den 15 januari 2018 blev Helena Jonsson ny landshövding i Jönköpings län. Hon har erfarenhet både av att driva eget och leda en intresseorganisation. På fritiden snickrar hon gärna på sitt hus.

Bild: Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län

Du är lantmästare och har tidigare varit ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i flera år. Vad tar du med dig därifrån in i din nya roll som landshövding?

– LRF är ju en intresse- och företagarorganisation som jobba med samma frågor i stor utsträckning som länsstyrelsen, som miljö vatten och infrastruktur och gör samma avvägningar kring till exempel miljö och produktion. I LRF hade vi också ett krisarbete, som skogsbranden i Västmanland och stormen Gudrun bland annat. Den erfarenheten tar jag med mig in i det här arbetet. Men också förmågan att hålla tre tankar i huvudet samtidigt: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Erfarenhet av arbetsgivarfrågor har jag både som egen företagare – jag och min man driver en egen gård – och från LRF.

Du har omnämnts som en bra ledare. Hur är en bra ledare tycker du?

– En bra ledare är den som kan samla människor mot ett gemensamt uppdrag eller mål. Det krävs att du som person odlar de egenskaper som är viktiga, till exempel tydlighet och ansvarskänsla. Det är svårt att utbilda fram tror jag.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Att samla människor mot ett gemensamt mål kan vara en utmaning eftersom vi får våra uppdrag av riksdag och regering. Vi har många och ibland spretiga uppdrag, det är en utmaning att få ihop. Efter valet kan det bli nya satsningar och annan verksamhet som skärs ned på. Som alla arbetsgivare behöver vi hitta rätt kompetens och både behålla och utveckla den kompetens, de medarbetare vi har. Arbetslivet handlar ju till stor del nu om ständig utveckling och det ställs nya krav på kompetens, till exempel i och med digitaliseringen. Men vi ska ju utveckla våra medarbetare, inte byta ut dem. Mitt mål är att ha en genomtänkt personalplan, men det är svårt att veta hur många vi kommer att vara om några år.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa som ni har särskilt fokus på?

– Alla tre hänger ju ihop men ledarskapet är nog ändå grunden. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att vara innovativ och ha goda ledare, både den ytterst ansvariga och de som är närmast verksamheten. Men ledarskapet är nog ändå grunden. Vi tittar just nu på hur vi ska kunna stötta våra chefer på bästa sätt.

Vad tycker du att staten som helhet behöver förändra eller utveckla?

– Jag tror att myndigheter, inte minst länsstyrelser, skulle må bra av att tänka mer som företag på så sätt att de formulerar sin idé, sin vision och mission. Det går naturligtvis inte att kopiera rakt av men varje organisation måste hitta ett sätt att hålla ihop verksamheten. Sen är det viktigt att jobba med tilliten. Det handlar både om närvaro och om hur man tillämpar lagstiftningen.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Under min tid som LRF-ordförande, tog Sverige äntligen beslut om en nationell livsmedelsstrategi, närmare bestämt våren 2017, och det är jag mycket stolt över att jag var med om att driva fram. Nu jobbar länsstyrelsen med samma fråga på regional nivå så det är roligt att få fortsätta det arbetet.

Har du någon dold talang?

– Jag tycker det är roligt att snickra och renovera, och är rätt bra på det. Jag är också bra på att mota kor med häst.

Kort om Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och samordnar den statliga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska länsstyrelsen tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen. Länsstyrelsen arbetar bland annat med livsmedelskontroll, djurskydd, regional tillväxt, naturvård, skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar.

Antal anställda: cirka 270

Huvudort: Jönköping

Länk till Länsstyrelsen i Jönköpings webbplats