”Ett jobb där man får ta ansvar blir roligare”

Sten Nordin är ny landshövding i Blekinge län sedan den 1 oktober 2017. Han flyttar till ett län där kompetensförsörjning ligger högt på dagordningen och digitalisering är en prioriterad fråga.

Bild: Sten Nordin, landshövding i Blekinge län

Du har ju ett förflutet som politiker, bland annat som borgarråd och finansborgarråd i Stockholms Stad. Vad tar du med dig från de erfarenheterna in i ditt nya uppdrag?

– Jag tar med mig mycket från politiken, bland annat ledarskapsfrågor och arbetssätt. Det har slumpat sig så att jag som politiker har sysslat mycket med arbetsgivarfrågor, framför allt löner. När jag satt i SKL:s styrelse trängde vi också ner djupare i lönebildningen i och med att vi tecknade avtal med kommun- och landstingsanställda. Vi har en framgångsrik avtalsmodell i Sverige, där avtalen nu inte bara handlar om löner utan även arbetsmiljö, arbetstider och andra viktiga frågor.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Frågan om kompetensförsörjning är väldigt stor i Blekinge, inte bara på länsstyrelsen. Det är något som vi måste ta oss an på flera sätt. Sen har vi som myndighet fått ett antal nya uppdrag från regeringen, som till exempel att vi tar över hanteringen av djur som far illa, vi ska arbeta med vattenfrågor och civilförsvaret. Det kommer såklart att kräva en hel del jobb men det är roligt när vi får förtroende.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på?

– Det finns alltid en risk att innovation släpar efter men nu satsar vi på digitalisering. Vi har precis tagit fram ett system för enklare och snabbare ärendehantering. Vad gäller ledarskap är det viktigt att ta ansvar för det man har blivit tilldelad men även kunna delegera, allt ska inte behöva gå via mitt bord. Ett jobb där man får ta ansvar blir roligare och i förlängningen gör det oss till mer attraktiva arbetsgivare.

Vilket av dessa områden tror du är den största utmaningen för staten som helhet i framtiden?

– Innovationsområdet absolut. Staten är till exempel en jättelik upphandlare, hur kan vi gynna målen om digitalisering i upphandlingar?

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Mitt politiska arbete med frågor som rör äldre, till exempel att vi möjliggjorde parboende för äldre under min tid i Stockholms Stad.

Har du någon dold talang?

– Mina köttbullar är inte att leka med.

Kort om Länsstyrelsen Blekinge län

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och samordnar den statliga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska länsstyrelsen tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen. Länsstyrelsen arbetar bland annat med livsmedelskontroll, djurskydd, regional tillväxt, naturvård, skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar.

Antal anställda: Cirka 120 personer

Huvudort: Karlskrona

Länk till Länsstyrelsen Blekinges webbplats.