”Det finns mycket kraft hos medarbetarna”

Hon drivs av att göra samhällsnytta och försöker låta bli att fatta beslut. Den 1 juni 2018 klev Therese Mattsson i sin tredje yrkesuniform när hon blev generaldirektör på Kustbevakningen.

Du har ju jobbat 35 år inom staten och nästan 30 år som chef på bland annat Polisen och Säpo. Nu senast kommer du från posten som generaltulldirektör. Vad är nytt med i din tjänst på Kustbevakningen?

– Framför allt är ju uppdraget annorlunda. För mig har det alltid varit viktigt med samhällsnyttan och Kustbevakningens huvuduppdrag är miljöräddning till sjöss, framför allt i Östersjön. Den breda miljöaspekten är en ny vinkling för mig, tidigare har uppdragen varit mer personinriktade. Sen är det alltid roligt att sätta sig in i en ny verksamhet och se vad jag kan bidra med.

Vad tar du med dig från dina tidigare uppdrag?

– Att det finns mycket kraft hos medarbetarna och att det är viktigt att låta den komma fram. Ansvaret är mitt men jag ska inte fatta alla beslut, de fattas oftast bäst av de som är närmast verksamheten. Jag tror på att delegera ansvar och befogenheter. Så min utmaning är helt enkelt att låta bli att fatta beslut.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?  

– En stor utmaning, som för många myndigheter, är ekonomin. Vi behöver få en ekonomisk trygghet, särskilt som vi har långa investeringslinjer i våra fartyg. Sen väntar vi också på en ny lag om befogenheter för Kustbevakningen som förhoppningsvis antas i vår.

– Andra utmaningar vi har rör samverkan med andra myndigheter. Vi är en utpräglad samverkansmyndighet, vi arbetar ihop med bland annat länsstyrelserna, Försvarsmakten, Tullverket, Polisen och dessutom med många andra länder runt Östersjön. Det är roligt och viktigt men också en utmaning att många vill ha en del av oss.

Vad behöver ni som myndighet bli bättre på?

– En sak är IT-utveckling, det är avgörande att vi hänger med i utvecklingen för våra båtar till exempel. Vi behöver också vara en attraktiv arbetsgivare. Hittills har vi haft lätt att rekrytera och vi vill ju att det ska fortsätta så.

Kan du nämna något som du känner att ni har lyckats med?

– I somras fick vi den högsta siffran som har uppmätts för en myndighet vad gäller allmänhetens förtroende och det var verkligen ett gott betyg för våra medarbetare. Det blev som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Det var en riktig ”boost” internt!

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare, ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på?

– Ledarskap. Vi har satsat på internutbildningar efter omorganisationen som genomfördes nyligen, då vi bland annat tog bort regionindelningen. Det är viktigt att chefer får de verktyg de behöver och vi har bland annat startat ett internt nätverk för cheferna. Bara att träffas är viktigt för att man inte ska känna sig ensam i sin roll och på träffarna får de också information samtidigt och kan diskutera gemensamma frågor. Ett nytt grepp är att vi har delat in cheferna i par, över enhetsgränser, för att de ska peppa varandra och öka förståelsen för varandras arbeten.

Vilket målområde behöver staten som helhet fokusera på tycker du?

– Jag sitter med i Arbetsgivarverkets styrelse och tycker att vi har fått igång ett bra arbete. Vi behöver fortsätta jobba på alla tre fronterna.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Att jag har drivit förändringar till det bättre och involverat medarbetarna i hög grad.

Har du någon dold talang?

– Jag stressar sällan upp mig. Jag är bra på att släppa jobbet när jag kommer hem och sover gott om nätterna.