”En modern ledare kan engagera, styra och coacha medarbetarna”

Rikard Jermsten tog över posten som generaldirektör på Konkurrensverket den 1 september 2017. Han möter utmaningar i att behålla myndighetens medarbetare och vill satsa på att utveckla bra chefer.

Bild: Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket.

Du har ju tidigare varit chef bland annat i domstol och på Regeringskansliet. Vad tar du med dig därifrån in i din nya roll som generaldirektör?

– Jag har stor nytta av min sakkunskap, jag känner till lagstiftningsprocessen, den statliga förvaltningspolitiken och har bland annat varit med i styrningen av olika myndigheter. Det som framför allt förenar arbetet på statliga arbetsplatser är att man i stor utsträckning jobbar med högutbildade, duktiga och engagerade medarbetare som drivs av en vilja att göra nytta för samhället. Det följer som en röd tråd genom verksamheterna. Det gör arbetet som chef lättare på många sätt men det innebär också att medarbetarna är attraktiva på arbetsmarknaden. Engagemang kan också leda till att man arbetar för mycket och då gäller det att ha engagerade chefer med ett lyhört ledarskap som kan bromsa innan det blir problem.

Har du någon arbetsgivarpolitisk fråga som ligger dig extra varmt om hjärtat?

– Jag tror verkligen på det delegerade uppdraget, att regeringen och riksdagen har gett myndigheterna arbetsgivaransvaret och styr genom att sätta upp mål och ge ekonomiska ramar. Sen tycker jag att vi måste jobba på att bli ännu mer attraktiva arbetsgivare. Jag ser gärna staten som en koncern där vi kunde bli ännu bättre på att skapa möjligheter till kompetensutveckling inom staten. Vi kommer aldrig att kunna matcha löneläget i vissa branscher, då måste vi utnyttja och utveckla våra specifika styrkor.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Vi är ju just en sådan där konkurrensutsatt myndighet med många jurister och ekonomer som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Så vi har förhållandevis hög personalomsättning, ganska lätt att rekrytera men ibland svårt att behålla våra medarbetare. Vi har också för få kvinnor i toppositioner, trots att vi har en majoritet kvinnliga medarbetare totalt sett. Det är något vi måste arbeta aktivt för att ändra på. Det gäller att tidigt fånga upp potentiella duktiga chefer och jobba för att de ska vilja ta en ledarroll hos oss.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på?

– Alla tre är viktiga, men vi kommer att jobba hårt för att få de ledare vi behöver, där ser jag störst behov, både hos oss och i staten som helhet. En modern ledare kan engagera, styra och coacha medarbetarna. Sakkunskap behövs självklart men det ska inte vara den främsta egenskapen hos en chef. Drivna medarbetare ställer krav på bra chefer.

Vilket av dessa områden tror du är den största utmaningen för staten som helhet?

– Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och kunna möta de föränderliga förväntningarna från nya unga medarbetare.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Jag är omåttligt stolt över mina två tonårsdöttrar.

Har du någon dold talang?

– Jag är bra på att städa, dammsuger gärna till klassisk musik.

Kort om Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I uppdraget ingår att bedriva tillsyn och ge att stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet.

Antal anställda: Cirka 150 personer

Ort: Stockholm

Länk till Konkurrensverkets webbplats.